PROFIL

Sten Olsson

Typ av konsultuppdrag

Chef, teamledare eller projektledare inom företagsledning/verksamhetsledning, ekonomi, HR och administration. Kvalificerat ekonomiarbete inom controlling, utredningar, systemimplementationer och redovisning.

Yrkeserfarenhet

Civilekonom med 26 års erfarenhet i följande roller: Ekonomichef, administrativ chef, platschef, tf HR-chef, distriktschef, financial/business controller, projektcontroller och revisor i bolag som PWC, Preem, Framfab, Poolia, GE-healthcare, Memira eyecenter och IHUS fastigheter.

Branscherfarenhet

Tjänstesektorn: Revision, konsult- och bemanning, IT-utveckling. 9 år.
Privat sjukvård: 7 år.
Produktion/processindustri: Petroleum, bioteknik: 5 år
Fastighetsbranschen: Fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling (inkl. transaktioner). 6 år.
Internationell erfarenhet: Erfarenhet som ekonomichef i Sverige, Norge och Finland samt många internationella kontakter och kollegor.

Ledningsarbete, försäljning och verksamhetsutveckling

20 års erfarenhet av ledningsarbete, verksamhetsutveckling, styrelsestöd, försäljning, kundkontakter, kundvård, offerter, avtal, förhandlingar, säljledning, utvecklingsprojekt och marknadsaktiviteter.
Nätverkande i flera företags- och affärsnätverk som BNI, VAN, Relation m fl.

Ekonomi

26 års erfarenhet inom områdena revision, löpande ekonomiarbete, bokslut, budget- och prognos-
arbete, uppföljning, analys, rapportering, finansieringsfrågor, rådgivning, skattefrågor, fastighets-
transaktioner, fastighetsskatt, ekonomistyrning, system- och rutinutvecklingsarbete, systembyten – upphandling. Lön och outsourcing av löner.

Personal/Hr

20 års erfarenhet av personalansvar för upp till 30 medarbetare; rekrytering, anställningsavtal, löneförhandling, kompetensutveckling, arbetsmiljöansvar, brandskydd, kollektivavtal, arbetsrätt, fackliga förhandlingar, avveckling mm. Sten har varit tillförordnad HR-chef för Memira (250 anställda) och hos IHUS ingick HR-ansvaret i rollen som administrativ chef. 5 års erfarenhet av arbete med chefsrekrytering vid sidan av platschefsansvaret på Poolia.

IT

Under sina anställningar på GE Healthcare, Memira och IHUS har Sten arbetat en stor del av sin tid med systemimplementationer och systemförändringar samt utveckling av verktyg/applikationer för ekonomisk uppföljning, kommunikation och projektstyrning.

 

Arbetslivserfarenhet

2021– ff Uppdrag som interimschef genom Stelba AB.

2015–2020 AB Uppsala kommuns Industrihus (IHUS), administrativ chef

2009–2015 Memira ögonkliniker, ekonomichef

2006–2009 GE Healthcare Biosciences, financial controller

2001–2006 Poolia, platschef

1999–2001 Framfab, regional controller

1998–1999 Preem, business controller

1994–1998 PWC, revisor

Utbildning

Civilekonom – Uppsala Universitet

Ett flertal utbildningar inom ledarskap, projektledning, försäljning, rekrytering & testinstrument, arbetsrätt, ekonomi, redovisning och skatt.

www.stelba.se

sten.olsson@stelba.se